Produkujemy glebogryzarki w dwóch liniach – KS i KC. Różnią się od siebie wagą i szerokościami roboczymi pracy (zobacz tabela poniżej). Glebogryzarki zawieszane „AGROSTAR” typu KS produkowane są w typoszeregu KS 080, KS 100, KS 120, KS 140, KS 160, KS 180, KS 200 i KS 225. Glebogryzarki przystosowane są do pracy na pochyłościach terenu nieprzekraczających 8,5 stopnia i współpracują z ciągnikami o mocach (patrz charakterystyka techniczna – tabela 2 i 2a )
wyposażonymi w standardowe obciążniki kół.